Mikkelin seisojakoirakerho ry:n tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Yhdistyksemme jäsenrekisteriä pitää yhdistyksen sihteeri.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Tuhkanen,
mikkelinseisojakoirakerho@gmail.com,
Puh: 0440 211 621

3. Rekisterin nimi

Mikkelin seisojakoirakerhon jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen pitämisen perusteet ja käyttötarkoitus on yhteydenpito ja tiedottaminen. Rekisterin pitäminen on välttämätöntä jäsenlaskutuksen vuoksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tietoja kerätään henkilökohtaisella ilmoittamisella ja nettisivun lomakkeella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta muihin järjestöihin tai millekään kolmannelle osapuolelle

9.  Tietojen suojaus

Tiedot sijaitsevat suojatussa pilvipalvelussa

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterin tietoja pidetään jäsenyyden keston ajan.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisteriä käsittelee jäsenrekisterivastava.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteriä ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Informoi tässä kohtaa rekisteröityjä heille kuuluvista oikeuksista. Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Rekisterinpitäjään kehoitetaan olemaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla: mikkelinseisojakoirakerho@gmail.com

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

 

Esim. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.