Ohjeet koirien kohtelusta koulutuksissa

Lakia eläinten hyvinvoinnista on uudistettu ja MSKK:n reagoi lakimuutokseen ohjeistamalla kouluttajia ja kerhon jäseniä koirien kohtelusta koulutuksissa.

Teemme aina:

  • Koulutamme koiriamme kunnioittaen ja hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä

  • Meidän tulee aina huomioida koiran osaamistaso ja suorituskyky, eikä eläintä saa rasittaa liikaa tai pitää kohtuuttoman ankarassa kurissa.

  • Koulutuksissa pyrimme aina olemaan reiluja koirille
    tehtävät suunnitellaan, niin että koiralla on mahdollisuus onnistua suorituksessa

Emme koskaan:

  • käsittele tai kouluta kovakouraisesti
  • pura turhautumista tai pettymystä koiraamme

Kouluttajilla on vastuu puuttua koulutustilanteissa koiran huonoon kohteluun.

'

Koulutuksissa koirat pidetään aina kytkettyinä / tai ovat suorittamassa tehtävää, silloin emme aiheuta vaaratilanteita omalle tai muiden koirille.

'