SUUR-SAVON KENNELPIIRI RY:n KAER-PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT

 

KOKEEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN

Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Suur-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Mahdollisuuksien mukaan  on kokeen järjestäminen vuoroteltava kyseistä koemuotoa harrastavien yhdistysten kesken. Koe järjestetään   aikaisintaan elokuussa. Koe voidaan järjestää muun Kaer-kokeen yhteydessä, tällöin piirinmestaruudesta   kilpailevilla on etuoikeus osallistua kokeeseen. Muiden kokeeseen osallistujien kohdalla koe voi olla osanotoltaan   rajoitettu. Koe voidaan järjestää muualla kuin Suur-savon kennelpiirin alueella.

KOKEEN ANOMINEN

Kokeen järjestämisoikeutta on anottava Suur-Savon Kennelpiirin hallitukselta sen kulloinkin ilmoittaman ajan   puitteissa.

KILPAILULUOKAT

Piirinmestaruudesta kilpaillaan kilpailuluokan korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa parhaan hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen   Kennelliitto ry:n vahvistamia Kaer-kokeiden sääntöjä.

OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella   ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/  omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.

Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan   henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu  sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain   vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. Kokeeseen on itseoikeutettu edellisen vuoden piirinmestari.

Pääsyoikeuden ratkaisee edellisen piirimestaruuskokeen jälkeen saadut tulokset.

Tasapisteiden sattuessa  huomioidaan toinen kuluvan kauden ja yksi edellisen kauden tulos paremmuusjärjestyksessä. Koiranomistajan on  ilmoitettava koiran koetulokset koetoimikunnalle ilmoittautumisen yhteydessä ja pyydettäessä todistettava ne.

MUUT OHJEET

Kaikki koirat arvostelee sama tuomari, joka tasapisteiden sattuessa asettaa vähintäänkin kolme parasta   paremmuusjärjestykseen. Kokeeseen tulee osallistua vähintäänkin kaksi koiraa. Piirinmestaruusmitalit luovutetaan   kokeen yhteydessä. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Suur-Savon Kennelpiirin hallituksen päätöksellä.

Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päätymisestä. Kilpailu voidaan järjestää muun kokeen yhteydessä mutta kaikki mestaruuskilpailuun osallistuvat on oltava samassa  ryhmässä ja samalla tuomarilla. Koeryhmässä voi olla muitakin koiria. Jos piirinmestaruuskokeeseen ei osallistu   kuin yksi koira, niin koe voidaan pitää jos löytyy niin sanottu ”verrakko” koira VOI-luokasta (ei tarvitse olla  samasta kennelpiiristä). Piirinmestaruus edellyttää palkintosijaa VOI-1, VOI-2 tai VOI-3.