Pitkänokka speciaalin säännöt

Pitkänokka- eli lehtokurppakokeen tarkoitus on nostaa lajin arvostusta Saksanseisojakerhon kaer-säännöissä jalehtokurpan arvostusta seisojien koulutuksessa sekä riistalintuna.

Koe käydään KAER-säännöillä, mutta kiinnitetään erityistä huomiota riistatyöhön jossa korostetaan riistan röyhkeää käsittelyä, hyvää paikantamista ja vapautunutta etenemistä.

Koe on 2-päiväinen ja siihen on osallistumisoikeus avoimen- ja voittajaluokan koirilla.
Voittajaluokan koirat ovat etusijalla.

Koe käydään lehtokurppamaastoissa ja haetaan metsäkokeena (M koodi).

Pitkänokka-spesiaalin voittaa parhaimman riistatyön ominaisuupisteet saanut koira.
Eduksi tuomarit katsovat seisonnalta pudotetun lehtokurpan.

Saman riistatyön ominaisuupisteet saaneista koirista voittaja ratkaistaan seuraavasti:
– Ensimmäiseksi huomioidaan korkeamman kokonaispistemäärän saanut koira.
– Toiseksi hausta paremman arvosanan saanut.
– Kolmanneksi noudosta paremman arvosanan saanut (riistatyössä pudotettu lehtokurppa on arvokkaampi).
– Neljänneksi yhteistyöstä paremman arvosanan saanut.
– Viidenneksi metsästyshalusta paremman arvosanan saanut.
– Kuudenneksi nuorempi koira voittaa.
– Seitsemänneksi ylituomari ratkaisee voittajan parhaaksi katsomalla tavalla.

Ensimmäisen päivän näyttöjen perustella kukin tuomari ehdottaa ryhmästään koiraa tai koiria toiselle päivälle.
Ylituomari päättää jatkoon päässeet kolme koiraa. Muut koirat jatkavat muissa ryhmissä mikäli tuomari katsoo sen
kaer-sääntöjen perusteella oleva tarpeellista.

Ylituomari valitsee voittajan ”Pitkänokka-spesiaalin” hengen mukaisesti. Muilta osin kisassa käytetään Saksanseisojakerhon kulloinkin voimassa olevia sääntöjä.

Palkitona on kiertopalkinto johon kaiverretaan voittajakoiran nimi, ohjaaja ja voittovuosi.
Kaiverrukseen on voittajan annettava suostumus.